Biz Kimiz

KURUMSAL DEĞERLER

·       İş ve ilişkilerimizde hak ve adalet duygusu ile hareket eden bir aileyiz.

·       Yüksek ahlaki standartlara sahibiz. Faaliyetlerimizde ahlaka aykırı yöntem ve uygulamaya müsamaha göstermeyiz.

·       İtibarımızı her şeyin önünde yer alır, hiçbir maddi menfaate feda etmeyiz.

·       Farklılıkları zenginlik olarak görür her türlü ayrımcılığı reddederiz.

·       İyi ve kötü günde birbirimize destek olur, omuz omuza çalışırız.

·       Başarının insanla birlikte mümkün ve anlamlı olduğuna inanırız. Daima insanı geliştirmeyi ve mutlu etmeyi amaçlarız.

·       Bizi biz eden tüm milli değerlerimize sahip çıkar ve bu değerlerimize gönülden bağlıyız.

·   İnsana ve özgür iradesine saygı duyar, varoluşunun temelinde sevginin olduğuna inanır, hak ve adalet duygusuyla yaklaşır, hizmetlerimizi bu değerlerle gerçekleştiririz.

KURUMSAL İLKELERİMİZ

·       Çalışkanız. Kararlıyız. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için üstün gayret gösteririz.

·       İşi ehline veririz. Doğru insanla çalışmayı başarının anahtarı olarak görürüz.

·       Kendimize güveniriz. İnandığımız her konuda cesurca “biz varız” diyebiliriz.

·       Analitik düşünce özelliğine sahip, bir durum veya bilginin “neyi”, “ne şekilde” etkileyeceğini veya sonuçlarının neler olabileceğini gören, örnek bir duruş sergileriz.

·       Farklı fikirlere ve ortak akla değer veririz. Düşüncenin özgürce ifade edilmesine zemin hazırlarız.

·       Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini sürekli daha iyi anlamaya çalışır, bizimle çalışmaktan memnuniyet duymalarını amaçlarız.

·      Çevremize karşı duyarlıyız. Kendimizi, şirket, ülke ve insanlık değerlerini yüceltmek için sorumlu hissederiz. İnsana çevreye ve toplumsal değerlere önem vererek çalışmalarımızı etik kurallar çerçevesinde sürdürürüz.

·   “Sıfır hata”nın artık standart olarak kabul edildiği bir ortamda sürekli gelişme ve yeniliği belirleyecek en temel faktörün“Yenilikçilik” olduğunu düşünmekteyiz.

·       Mükemmeli yakalamak ve sürdürülebilir kılmak için uğraşırız.

KURUMSAL TEDARİK HİZMETİ

Tedarik Zinciri Yönetimi müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.

 

Günümüzde bir çok işletme, rekabet üstünlüğü elde etmede işletmeler arası ilişkilerin önemini anlamış ve gerek tedarikçileri gerekse müşterileriyle olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve menfaat esasına bağlı olarak yeniden yapılandırmaya başlamışlardır. Çünkü, değer sistemi/zinciri yaklaşımı çerçevesinde örgütsel performansı arttırmak amacıyla yapılan teknolojik ve örgütsel değişikliklerin başarısı, büyük ölçüde tedarikçilerle ve müşterilerle karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır. İşbirliği esasına dayalı ilişkiler işletmelere ek taktikler sunmakta olup, stratejik yapıları ne olursa olsun rekabet gücünü arttırmak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin başarısına olumlu katkılarda bulunmaktadır. Özellikle, tedarikçilerle geliştirilen sıkı işbirliğinin ürün kalitesinin arttırılması, satın alınan ürünlerin fiyatının (maliyetinin) düşürülmesi, üretim ve dağıtım esnekliğinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda uygulamaya konulan işletme içi düzenlemelerin, işletme başarısını arttıracağı kabul edilmektedir.

 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bilgi çağının küresel rekabet koşulları altında, öncelikle varlıklarını korumayı ve sektörel rekabet üstünlüklerini arttırmayı amaçlayan işletmeler için teknolojik ve örgütsel (işletmeler arası ilişkiler dahil) yeniden yapılandırma bir seçenek değil bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Dolayısıyla bu gereklilik  işbirliği yapılacak firmaların yüksek standartlarda ürün/hizmet tedariki gerçekleştirebilme kabiliyetinin de ne denli önemli olduğunu göstermektedir.

 

Kurumsal Tedarik noktasında tedarik zincirinin bir halkası mahiyetinde olan firmamız, bu önemin bilincinde, geniş ürün yelpazesinin yanı sıra deneyimli/dinamik ekibi ile sürekli güncel piyasa koşullarını araştırmakta, doğru ürün ve hizmeti en uygun maliyet ile tam zamanında tedarik etmek amacıyla, sistemli ve yüksek standartlarda kaliteli iş yapma biçimiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Bu faaliyetleri sürdürürken de;

          Gelişime açık, günceli takip eden,

          Öğrenen ve gelişen bir iş kültürünü benimseyen,

          Çözüm ve sonuç odaklı çalışan,

          Güvenilir, Hızlı ve kaliteli hizmet sunan ,

          Sorumluluğunun farkında hareket eden,

          Doğru stratejiler belirleme öneminin bilincinde,

          Doğru adımlar atma gayretiyle en iyiyi hedefleyen,

          Meraklı, katılımcı ve paylaşımcı  insan kaynağına sahip,

          Günümüzün ruhuna uygun,

          Ekip olmanın başarıyı getireceğini, memnuniyet yaratacağının bilincinde,

          Geri bildirim ve eleştirileri açık yüreklilikle karşılayan,

          Maksimum fayda optimum maliyetle, en iyi hizmet garantisini sağlayan,

 

bir yapıyı oluşturmaktadır.

 

 Birlikte nice projelere imza atmak dileğiyle…

Kurumsal Ürün Tedarikçiniz!